nizke
gradnje

POMEMBNEJŠE REFERENCE

  • Ureditev infrastrukture v poslovni coni Destrnik za investitorja Občino Destrnik
  • Rekonstrukcija lokalnih cest in gradnja fekalne kanalizacije za investitorja Občina Destrnik. 
  • Ureditev vaškega središča v Cirkovcah za investitorja občina Kidričevo
  • Izgradnja fekalne kanalizacije s črpališčem v Janežovcih za investitorja Občino Destrnik.
  • Več odsekov lokalnih cest in javnih poti za različne investitorje občine v podravski regiji  ( Videm, Žetale, Ptuj, Gorišnica, Hajdina, Destrnik, Kidričevo….)  
  • sanacije večjih plazov Ministrstvo za okolje in prostor 
sl_SISlovenščina